Dr. Christian A. Drevon (Personlige råd)

Basert på dine analyseresultat fra Universitetet i Skottland, vil Christian A. Drevon (lege og professor i ernæring) gi deg veiledende råd i forhold til inntak av Omega-3 fettsyrer.


Christian Andre Drevon(f. 1945)

Lege og professor i ernæring

Forenklet CV


  • 1977 Dr med Institutt for ernæringsforskning, medisinsk fakultet,  UiO
  • 1987 Professor i medisin v/ Institutt for ernæringsforskning, UiO

  • 1972 > 2020 Overordnet tema for forskning: molekylær ernæring, fysisk aktivitet & helse. Spesielt forskningsfokus: Vitaminer, fettsyrer, antioksidanter, kolesterol, fysisk aktivitet, hjerte- og   karsykdommer, overvekt, diabetes, kreft & betennelsessykdommer.
    Veiledet 70 master studenter, 35 doktorgradsstudenter & 10 postdoktor stipendiater
    Publisert 720 artikler (399 på engelsk)

  • 1973 > 2020 Undervisning av studenter i medisin, odontologi, farmasi & ernæring
  • 1973 > 2020 Utadrettet arbeid i en rekke komiteer og 50-100 interviewer/foredrag årlig i mange år
  • 1994 > 2020 Gründer av Vitas AS (www.vitas.no; analyser av næringsstoffer &  biomarkører) og DBG AS (www.dbg.no; konsulent for en rekke private og offentlige virksomheter)


Som vitenskapelig ansatt har Christan A. Drevon arbeidet med de fire viktige oppgavene knyttet til forskning, undervisning, opplysning/utadrettet virksomhet og innovasjon.

Forskning


Forskningen har vært om levevaner og helse knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og rusmidler. Drevon har fokusert på hvordan levevaner påvirker utvikling av hjerte- og karsykdommer, fedme, diabetes, betennelsessykdommer og visse kreftformer. I tillegg har Drevon drevet forskning på hvordan hjernen påvirkes av ulike næringsstoffer. Spesielt har Drevon fokusert på forskning knyttet til omega-3 fettsyrer og han har skrevet 80 engelskspråklige artikler om dette tema.En del av disse studiene er publisert i de aller beste internasjonale medisinske tidsskrifter og er sitert (kjent) i mange andre artikler.

Drevons forskning har resultert i veiledning av 70 hovedfag/ mastergrader, 35 stipendiater veiledet til doktorgrad, 15 postdoktorstipendiater/ forskere med 400 vitenskapelige, fagfellevurderte publikasjoner i internasjonale tidsskrift/ bøker (på engelsk). 

Drevon har et stort norsk og internasjonalt nettverk innen forskning med deltakelse i en rekke store forskningsprosjekter i alle verdensdeler. Han var en av grunnleggerne og lederne av det EU-initierte prosjektet NutriGenomics (NuGo), som etter 6 år ble omdannet til en forsknings-stiftelse. 

Undervisning


Undervisningen har vært innen ernæring, medisin, fysisk aktivitet og farmakologi for studenter innen medisin, ernæring, odontologi og farmasi. Drevon hadde i mange år hovedansvaret for undervisningen i ernæring for medisinere og tannlegestudenter. Dessuten har han holdt kurs og foredrag for en rekke organisasjoner og foreninger, også i regi av etterutdanning for leger og farmasøyter. 

Opplysning/utadrettet virksomhet


Opplysning/utadrettet virksomhet har Drevon drevet mer enn de fleste. I mange år har Drevon gitt ca 100 bidrag som intervjuer og offentlige presentasjoner vedrørende levevaner og helse til befolkningen i Norge. I tillegg har han skrevet 322 kapitler/artikler/kronikker inkludert 4 TV programmer på norsk for utdanning og opplysning. Drevon ble intervjuet om fettsyrer av Michael Mosley i BBC programserien «Trust me, I’m a doctor» i 2014. Drevon har redigert og skrevet store deler av læreboken «Mat og Medisin» som er kommet i 7 utgaver og solgt i 19000 eksemplarer. Drevon har vært medlem i Statens ernæringsråd i 16 år (1983-99), og deltatt/ledet i en rekke utredninger om kosthold og helse. Drevon har også vært konsulent for næringsmiddelindustri knyttet til selskapene Norsk Hydro, Peter Möller, Axellus og Orkla Health vedrørende omega-3 fettsyrer fra 1988 og frem til 2020, og fra 2020 for PurOmega. 

Innovasjon


Innovasjon har skjedd gjennom mange originale forskningsprosjekter som er sitert av andre forskere i meget stor grad (h-indeks 72; 16360 siteringer per 17.04.2020). I tillegg har Drevon vært gründer i to aksjeselskaper, Vitas (analyse) og DBG (konsulent). Vitas ble startet i 1994 og er et GMP-sertifisert analyselaboratorium i Forskningsparken med 20 ansatte, en stor og avansert instrumentpark, mange roboter, og en meget høy kompetanse på analyse av næringsstoffer og en rekke andre stoffer av interesse innen medisin, farmasi og oljeindustri. Vitas har spesielt stor ekspertise når det gjelder analyse av små mengder stoffer i blod fra fingerprikk prøver på filter papir. Det gjøres ca 200 000 slike prøver i året av slike prøver.

Drevon var også initiativtaker og sentral i organiseringen av Sentrumsløpet fra 1981 til 2000, hvilket i flere år var landets største mosjonsløp med opp til 18000 deltakere. 

Christian A. Drevon publikasjonsliste (.pdf)

Bestill Omega-3 «Test Kit» her

Les også:

PurOmega 95%.

PurOmega 95% er fiskeoljekapsler tuftet på en norsk idé og tøffe mål om å skape den mest konsentrerte Omega-3.

Prøv PurOmega 95%