Därför har PurOmega en effektgaranti

Vi vill visa att PurOmega är den effektivaste omega-3-produkten på marknaden. Därför erbjuder vi gratis blodprov till de som vill dokumentera ökningen av omega-3-nivån. PurOmega håller högsta möjliga kvalitet för att effektivt öka omega-3-nivån:

  • Vi renar fiskoljan så att den får högsta möjliga koncentration av de hälsobringande omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Denna reningsprocess gör att det går att framställa minst 95 % ren omega-3, med minsta möjliga andel icke nödvändigt fett och fritt från tungmetaller eller giftämnen.
  • Omega-3-fettsyrorna behåller sin naturliga form, vilket gör att de effektivt tas upp i kroppen. PurOmega har marknadens högsta TG-nivå (+80 % triglyceridnivå) vilket främjar ett snabbare och maximalt upptag i kroppen.

Med denna unika kvalitet garanterar vi att omega-3-nivån i din kropp ökar med minst 30 %, om inte får du pengarna tillbaka– oavsett om du sedan tidigare tar andra Omega-3 kapslar eller tran.

Gratis hemtest
(Omega-3 index och Omega-6/Omega-3 forhållande)

PurOmega ger dig möjlighet att mäta hur mycket din omega-3-nivå ökar. Helt gratis. 

Om du vill dokumentera effekten av PurOmega 95% kan vi skicka ett Omega-3 “Test Kit” helt gratis. Det använder du för att ta ett enkelt blodprov i fingret hemma. Blodprovet skickas till ett externt analysinstitut, och efter 10–14 dagar får du resultatet. Efter 120 dagar skickar vi ett nytt Omega-3 “Test Kit”». Om din omega-3-nivå inte har ökat med minst 30 % mellan den första och den andra analysen ersätter vi dig för de kostnader du har haft för ditt abonnemang på PurOmega 95%. (Testet ger dig också resultat på ditt omega-6/omega-3-förhållande)

 


Exempel 1:

Om din omega-3-nivå är 5,9 % vid första mätningen garanterar vi en omega-3-nivå på minst 7,7 % (+30 %) efter 120 dagar. Detta förutsätter ett intag av en kapsel PurOmega dagligen.

 


Exempel 2:

Om din omega-3-nivå är 7,1 % vid första mätningen garanterar vi en omega-3-nivå på minst 9,2 % (+30 %) efter 120 dagar. Detta förutsätter ett intag av en kapsel PurOmega dagligen.

Ett optimalt omega-3-index (omega-nivå) är 8 %

Data från blodprover i Europa visar att den genomsnittliga omega-3-nivån är index 4 %. Flera stora studier visar att ett omega-3-index över 8 % ger betydligt lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar än vid låga omega-3-indexvärden – men dessa omega-3-fettsyror ger även ett antal andra positiva hälsoeffekter*.

Beställ PurOmega med effektgaranti här

 


*Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion. Bra effekt uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA. Omega-3-fettsyran DHA bidrar till att upprätthålla normal hjärnfunktion och syn. Bra effekt uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA. Vitamin D bidrar till normal muskelfunktion, immunförsvarets normala funktion, normala tänder och normal benstomme.

Effektgaranti

PurOmega 95% är speciellt utvecklat för att effektivt öka omega-3-nivån i kroppen. Om omega-3-nivån i din kropp inte ökar med minst 30 % på 120 dagar får du pengarna tillbaka.

Om du vill mäta effekten av PurOmega 95% skickar vi ett Omega-3 ”Test Kit” helt gratis. Det använder du hemma för att ta ett enkelt blodprov i fingret. Blodprovet skickas till ett externt analysinstitut, och efter 10–14 dagar får du ditt resultat. Ett nytt Omega-3 ”Test Kit” skickas automatiskt till dig efter 120 dagar. Om din omega-3-nivå inte har ökat med minst 30 % mellan den första och den andra analysen ersätter vi dig för de kostnader du haft för dit abonnemang på PurOmega 95%-kapslar. (Exempel: Har du ett omega-3-index på 4,8 vid första analysen garanterar vi ett omega-3-index på minst 6,24 (+30 %) vid analys nummer två efter 120 dagar (inta minst en kapsel PurOmega 95% per dag under dessa 120 dagar).  Obs: Garantin gäller inte för de med redan rekommenderade omega-3 nivåer (över index 8).

För att få dina kostnader återbetalda måste du skicka ditt test-ID för dina två analysresultat till oss. (Ett test-ID medföljer varje Omega-3 Test-Kit.) Analyserna ska vara utförda med 120 dagars mellanrum.


När du beställer PurOmega 95% kommer du att få en länk till ett beställningsformulär där du kan aktivera effektgarantin. Detta är helt gratis. Beställningen måste göras inom 2 timmar efter att beställningen av PurOmega 95% gjorts.