Omega-3-index

Vad är omega-3-index och varför är den siffran viktig?

Optimalt omega-3-index är 8 %


De flesta människor i Norden har ett omega-3-index på mellan 4 och 8 %. Personer med ett mycket lågt intag av Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA har ofta värden under 4 %. Flera stora studier tyder på att ett omega-3-index över 8 % medför en betydligt lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar än ett lågt omega-3-index.

Vad är omega-3-index?


Omega-3-index är ett mått på hur stor andel de två viktigaste marina fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) utgör i relation till ett urval av alla de vanligaste fettsyrorna i blodet. När omega-3-index är 4 % betyder det att summan av EPA och DHA i blodet utgör 4 % av alla fettsyror i blodet. Kort sagt betyder ett högt omega-3-index att blodet innehåller mycket EPA och DHA.

Så mäts omega-3-index


För att extrahera (göra fettsyrorna tillgängliga), derivatisera (frigöra fettsyrorna) och analysera typen av fettsyror i blodet används avancerade instrument. Den tekniska beteckningen på analysinstrumentet är gas- och vätskekromatografi. Stora delar av processen utförs med hjälp av robotar, vilket ger mycket exakta svar.

Varför mäta omega-3-index?


Ett antal forskningsprojekt har visat att ett högt omega-3-index i blodet kan associeras till god hälsa. Det har visat sig att i synnerhet de marina fettsyrorna är fördelaktiga för hjärt- och kärlsystemet, men dessa fettsyror ger även ett antal andra positiva hälsoeffekter på hjärnan och andra organ. I praktiken innebär detta att omega-3-index är en av flera markörer på “hälsa”.

Här kan du testa ditt omega-3-index

Les også:

Omega-3 Test Kit

Utrustning för blodprovstagning i hemmet. Mäter omega-3-index och omega-6/omega-3-balansen i blodet.

Beställ Omega-3 Test Kit

Effektgaranti

PurOmega 95% är speciellt utvecklat för att effektivt öka omega-3-nivån i kroppen. Om omega-3-nivån i din kropp inte ökar med minst 30 % på 120 dagar får du pengarna tillbaka.

Om du vill mäta effekten av PurOmega 95% skickar vi ett Omega-3 ”Test Kit” helt gratis. Det använder du hemma för att ta ett enkelt blodprov i fingret. Blodprovet skickas till ett externt analysinstitut, och efter 10–14 dagar får du ditt resultat. Ett nytt Omega-3 ”Test Kit” skickas automatiskt till dig efter 120 dagar. Om din omega-3-nivå inte har ökat med minst 30 % mellan den första och den andra analysen ersätter vi dig för de kostnader du haft för dit abonnemang på PurOmega 95%-kapslar. (Exempel: Har du ett omega-3-index på 4,8 vid första analysen garanterar vi ett omega-3-index på minst 6,24 (+30 %) vid analys nummer två efter 120 dagar (inta minst en kapsel PurOmega 95% per dag under dessa 120 dagar).  Obs: Garantin gäller inte för de med redan rekommenderade omega-3 nivåer (över index 8).

För att få dina kostnader återbetalda måste du skicka ditt test-ID för dina två analysresultat till oss. (Ett test-ID medföljer varje Omega-3 Test-Kit.) Analyserna ska vara utförda med 120 dagars mellanrum.


När du beställer PurOmega 95% kommer du att få en länk till ett beställningsformulär där du kan aktivera effektgarantin. Detta är helt gratis. Beställningen måste göras inom 2 timmar efter att beställningen av PurOmega 95% gjorts.