Omega-6/Omega-3-förhållande

Kan förhållandet mellan omega-6 och omega-3 vara viktigt?

En optimal omega-6/omega-3-balans är 3:1


För knappt 100 år sedan visade ett par amerikaner att råttor som åt en fettfri kost växte bra och höll sig friska om de fick en speciell typ av fettsyra, nämligen omega-6-fettsyra från växter, även kallad linolsyra. Senare visade samma forskare (Burr & Burr) att även omega-3-fettsyra från växter (alfa-linolensyra) var viktig för att råttorna skulle hålla sig friska. Det gick många år innan det blev påvisat att omega-3-fettsyror även var livsviktiga för människor. Det var i synnerhet Kristian Bjerve och hans medarbetare som gjorde viktiga observationer på sjukhuspatienter som fick i sig lite energi och fett under lång tid.

Dagens kunskap om omega-6/omega-3-förhållandet


Vi vet nu att både omega-6- och omega-3-fettsyror är essentiella (livsviktiga) och att det behövs en viss mängd av båda dessa typer av fleromättade fettsyror. Det beror på att både omega-6 och -3-fettsyra är byggstenar i cellmembran och att de är förstadier till signalämnen som behövs för att stoppa blödningar och blodproppar, samt balansera de inflammatoriska reaktioner som är en viktig del av vårt immunförsvar. Immunförsvaret reagerar på främmande ämnen och mikrober som inte hör till kroppens egna celler.

Generellt leder en övervikt av omega-6-fettsyror (arakidonsyra och linolsyra) till att blodet levrar sig något mer, och det kan ske starkare inflammatoriska reaktioner än om man har en högre halt omega-3-fettsyror (eikosapentaensyra = EPA och dokosahexaensyra = DHA). Därför har det rekommenderats att detta förhållande bör vara cirka 4:1, men det har visat sig att både omega-6 och omega-3 har fördelaktiga effekter.
Enligt många moderna dieter är det inte viktigt att minska intaget av omega-6-fettsyror, men att öka intaget av fiskfett.
Det bästa sättet att minska förhållandet mellan omega-6 och omega-3 är därför att öka intaget av EPA och DHA, inte att minska intaget av omega-6-fettsyror, såsom det beskrevs i en artikel av Harris från 2018.

Slutsats


Slutsatsen är att ett lågt förhållande är fördelaktigt när det finns mycket omega-3-fettsyror i blodet, inte när det finns lite omega-6-fettsyror.

Här kan du testa ditt omega-6/omega-3-förhållande

Litteratur för vidare läsning:

Les også:

Omega-3 Test Kit

Utrustning för blodprovstagning i hemmet. Mäter omega-3-index och omega-6/omega-3-balansen i blodet.

Beställ Omega-3 Test Kit

Effektgaranti

PurOmega 95% är speciellt utvecklat för att effektivt öka omega-3-nivån i kroppen. Om omega-3-nivån i din kropp inte ökar med minst 30 % på 120 dagar får du pengarna tillbaka.

Om du vill mäta effekten av PurOmega 95% skickar vi ett Omega-3 ”Test Kit” helt gratis. Det använder du hemma för att ta ett enkelt blodprov i fingret. Blodprovet skickas till ett externt analysinstitut, och efter 10–14 dagar får du ditt resultat. Ett nytt Omega-3 ”Test Kit” skickas automatiskt till dig efter 120 dagar. Om din omega-3-nivå inte har ökat med minst 30 % mellan den första och den andra analysen ersätter vi dig för de kostnader du haft för dit abonnemang på PurOmega 95%-kapslar. (Exempel: Har du ett omega-3-index på 4,8 vid första analysen garanterar vi ett omega-3-index på minst 6,24 (+30 %) vid analys nummer två efter 120 dagar (inta minst en kapsel PurOmega 95% per dag under dessa 120 dagar).  Obs: Garantin gäller inte för de med redan rekommenderade omega-3 nivåer (över index 8).

För att få dina kostnader återbetalda måste du skicka ditt test-ID för dina två analysresultat till oss. (Ett test-ID medföljer varje Omega-3 Test-Kit.) Analyserna ska vara utförda med 120 dagars mellanrum.


När du beställer PurOmega 95% kommer du att få en länk till ett beställningsformulär där du kan aktivera effektgarantin. Detta är helt gratis. Beställningen måste göras inom 2 timmar efter att beställningen av PurOmega 95% gjorts.