Dr. Christian A. Drevon (personliga råd)

Baserat på dina analysresultat kommer Christian A. Drevon (läkare och professor i näring) att ge dig vägledning.


Christian Andre Drevon(f. 1945)

Läkare och professor i näringslära

Förenklat CV

  • 1977 Dr med Institutionen för näringsforskning, Medicinska fakulteten, UiO
  • 1987 Professor i medicin vid institutionen för näringsforskning, UiO
  • 1972 > 2020 Övergripande tema för forskning: molekylär näring, fysisk aktivitet och hälsa. Speciellt forskningsfokus: Vitaminer, fettsyror, antioxidanter, kolesterol, fysisk aktivitet, hjärt-kärlsjukdom, fetma, diabetes, cancer och inflammatoriska sjukdomar.
    Guidad 70 magisterstudenter, 35 doktorander och 10 postdoktorer
    Publicerade 720 artiklar (399 på engelska)

  • 1973 > 2020 Undervisar studenter i medicin, tandvård, farmaci & nutrition
  • 1973 > 2020 Uppsökande arbete i ett antal kommittéer och 50-100 intervjuare / föreläsningar årligen under många år
  • 1994 > 2020 Grundare av Vitas AS (www.vitas.no; analyser av näringsämnen & biomarkörer) och (www.dbg.no; konsult för ett antal privata och offentliga företag)


I sitt vetenskapliga arbete har Christian A. Devon, förutom forskning, arbetat med undervisning, kunskapsspridning/utåtriktad verksamhet och innovation.

Forskning


Hans forskning har handlat om levnadsvanor och hälsa kopplat till aktivitet, kosthållning och berusningsmedel. Drevon har fokuserat på hur levnadsvanor påverkar utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer. Dessutom har Drevon bedrivit forskning om hur hjärnan påverkas av olika näringsämnen. Drevon har särskilt fokuserat på forskning kopplad till omega 3-fettsyror och har skrivit 80 engelskspråkiga artiklar i detta ämne. Några av dessa studier har publicerats i de främsta internationella medicinska tidskrifterna och är citerade i många andra artiklar.

Drevons forskning har medfört att han bistått 70 masterstudenter, 35 doktorandstipendiater, 15 post doc-stipendiater/forskare med 400 vetenskapliga, peer reviewade publikationer i internationella tidskrifter/böcker (på engelska).

Drevon har ett stort norskt och internationellt nätverk inom forskning och deltar i en rad stora forskningsprojekt i alla världsdelar. Han var en av grundarna och ledarna av det EU-initierade projektet NutriGenomics (NuGo), som efter 6 år omvandlades till en forskningsstiftelse.

Undervisning


Han har undervisat i näringslära, medicin, fysisk aktivitet och farmakologi för studenter inom medicin, näringslära, odontologi och farmakologi. Drevon hade i många år huvudansvaret för undervisningen i näringslära för medicin- och tandläkarstudenter. Dessutom har han hållit kurser och föredrag för ett antal organisationer och föreningar samt vidareutbildningar för läkare och farmaceuter.

Kunskapsspridning/utåtriktad verksamhet


Kunskapsspridning/utåtriktad verksamhet har Drevon ägnat sig åt mer än de flesta. I många år har Drevon givit cirka 100 bidrag i form av intervjuer och offentliga presentationer gällande levnadsvanor och hälsa till befolkningen i Norge. Därutöver har han skrivit 322 kapitel/artiklar/krönikor inklusive fyra TV-program på norska för att utbilda och upplysa. Drevon blev intervjuad om fettsyror av Michael Mosley i BBC programserien ”Trust me, I’m a doctor” 2014. Drevon har redigerat och skrivit stora delar av läroboken ”Mat og Medisin” som utkommit i 7 upplagor och sålts i 19 000 exemplar. Drevon har varit medlem av det norska näringsrådet i 16 år (1983-99), och har deltagit i/lett ett antal utredningar om kosthållning och hälsa. Drevon har under åren 1988–2020 varit konsult åt livsmedelsindustrin och företagen Norsk Hydro, Peter Möller, Axellus och Orkla Health i frågor om omega-3-fettsyror, samt från 2020 för PurOmega.

Innovation


Innovationer har gjorts inom många forskningsprojekt, vilka ofta har citerats av andra forskare (h-index 72; 16 360 citeringar fram till 17/4 2020). Därutöver har Drevon grundat två aktiebolag, Vitas (analys) och DBG (konsult). Vitas startades 1994 och är ett GMP-certifierat analyslaboratorium i Forskningsparken, Oslo, med 20 anställda, en stor och avancerad instrumentpark, många robotar och en mycket hög kompetens på analyser av näringsämnen och andra ämnen som är av intresse inom medicin, farmakologi och oljeindustri. Vitas har särskilt stor expertis när det gäller analys av små mängder ämnen i blod från fingerblodprov på filterpapper. Det görs årligen cirka 200 000 sådana prover.

Drevon var också initiativtagare till och central för arrangemanget Sentrumslöpet från 1981 till 2000, vilket i flera år var Norges största motionslopp med upp till 18 000 deltagare.

Christian A. Drevon publikasjonslista (.pdf)

Beställ Omega-3 “Test Kit” här

Les også:

Omega-3 Test Kit

Utrustning för blodprovstagning i hemmet. Mäter omega-3-index och omega-6/omega-3-balansen i blodet.

Beställ Omega-3 Test Kit

Effektgaranti

PurOmega 95% är speciellt utvecklat för att effektivt öka omega-3-nivån i kroppen. Om omega-3-nivån i din kropp inte ökar med minst 30 % på 120 dagar får du pengarna tillbaka.

Om du vill mäta effekten av PurOmega 95% skickar vi ett Omega-3 ”Test Kit” helt gratis. Det använder du hemma för att ta ett enkelt blodprov i fingret. Blodprovet skickas till ett externt analysinstitut, och efter 10–14 dagar får du ditt resultat. Ett nytt Omega-3 ”Test Kit” skickas automatiskt till dig efter 120 dagar. Om din omega-3-nivå inte har ökat med minst 30 % mellan den första och den andra analysen ersätter vi dig för de kostnader du haft för dit abonnemang på PurOmega 95%-kapslar. (Exempel: Har du ett omega-3-index på 4,8 vid första analysen garanterar vi ett omega-3-index på minst 6,24 (+30 %) vid analys nummer två efter 120 dagar (inta minst en kapsel PurOmega 95% per dag under dessa 120 dagar).  Obs: Garantin gäller inte för de med redan rekommenderade omega-3 nivåer (över index 8).

För att få dina kostnader återbetalda måste du skicka ditt test-ID för dina två analysresultat till oss. (Ett test-ID medföljer varje Omega-3 Test-Kit.) Analyserna ska vara utförda med 120 dagars mellanrum.


När du beställer PurOmega 95% kommer du att få en länk till ett beställningsformulär där du kan aktivera effektgarantin. Detta är helt gratis. Beställningen måste göras inom 2 timmar efter att beställningen av PurOmega 95% gjorts.