Kvalitetsskillnader på oljor med Omega-3-fettsyror

Omega-3-fettsyror hör till det vi kallar essentiella näringsämnen. Det innebär att kroppen inte kan producera dessa näringsämnen och att vi därför är beroende av att få i oss dem via maten.

Omega-3-fettsyror hör till det vi kallar essentiella näringsämnen. Det innebär att kroppen inte kan producera dessa näringsämnen och att vi därför är beroende av att få i oss dem via maten.

Vad är omega-3-fettsyror?

Korta omega-3-fettsyror kan produceras av växter, kallad alfalinolensyra, som i begränsad omfattning kan omvandlas till de omega-3-fettsyror som kallas eikosapentaen (EPA) och dokosahexaen (DHA), och som produceras i plankton i havet. EPA och DHA överförs genom näringskedjan till fisk och säl t.ex. Genom att äta vissa matvaror från växt- och fiskriket kan vi få i oss de omega-3-fettsyror vi behöver.

Vilken funktion har omega-3-fettsyror?

Tidigt på 1970-talet fick man kunskap om att i synnerhet marina omega-3-fettsyror som EPA och DHA har många fördelaktiga effekter t.ex. på blodkärl, hjärta, hjärna, ögon, hud och olika celltyper. En norsk forskargrupp ledd av professor Kristian Bjerve påvisade även att brist på omega-3-fettsyror leder till betydande hudförändringar.

Tillskott

Det har visat sig att många har låga EPA- och DHA-nivåer i blodet eftersom de inte äter livsmedel som innehåller mycket omega-3-fettsyror. Många väljer att ta tillskott innehållande tran eller fiskolja för att åtgärda detta. Tran (torskleverolja) är den koncentrerade omega-3-fettsyrakälla som har använts längst, faktiskt i flera hundra år. Tran “tillverkades” ursprungligen genom att man slängde torsklevern i en bytta på kajen och lät den stå och fermentera (jäsa) så att oljan flöt upp och kunde drickas. Sådant tran smakar inte särskilt gott och har senare raffinerats på olika sätt med ett stort antal konkurrerande produkter som resultat.

Kvalitet på omega-3-tillskott

Kvaliteten vad gäller smak och hållbarhet har ökat betydligt under de senaste decennierna, och en av de allra senaste produkterna på marknaden är PurOmega 95 %. Denna produkt innehåller fiskolja med en mycket hög koncentration av omega-3-fettsyror.

En så hög koncentration av de viktiga omega-3-fettsyrorna gör att man kan klara sig med kapslar som innehåller en mindre dos jämfört med konkurrerande produkter, som ofta innehåller många andra typer av fettsyror som vi inte behöver. 

En annan egenskap hos en mycket ren fiskolja är att den inte innehåller så mycket fettsyror som har reagerat med syre (oxiderade fettsyror) och som ger en härsken smak. Ett lågt innehåll av sådana oxiderade fettsyror ger inte bara smakmässiga fördelar, utan gör även att hållbarheten ökar och det tar därför lång tid innan oljan blir härsken.

En tredje poäng med mycket rena oljor är att de innehåller minimala mängder miljögifter som dioxiner och PCB (polyklorerade bifenyler), vilket är en hälsomässig fördel.

Vitamin D3

Utöver att många i det moderna samhället har ett lågt intag av marina omega-3-fettsyror är det många som dessutom har ett lågt intag av vitamin D3, vilket är särskilt viktigt för benstommen. Vitamin D3 är ett annat essentiellt (livsnödvändigt och som måste tillföras kroppen) näringsämne som vi främst får från havet och solexponering. I områden med lite sol och bland människor som äter lite fisk är det många som har brist på vitamin D3. Till PurOmega 95% har det tillsatts en lämplig mängd vitamin D3 som ökar halten av detta näringsämne i kroppen, vilket bidrar till att stärka benvävnaden.

 

Effektgaranti

PurOmega 95% är speciellt utvecklat för att effektivt öka omega-3-nivån i kroppen. Om omega-3-nivån i din kropp inte ökar med minst 30 % på 120 dagar får du pengarna tillbaka.

Om du vill mäta effekten av PurOmega 95% skickar vi ett Omega-3 ”Test Kit” helt gratis. Det använder du hemma för att ta ett enkelt blodprov i fingret. Blodprovet skickas till ett externt analysinstitut, och efter 10–14 dagar får du ditt resultat. Ett nytt Omega-3 ”Test Kit” skickas automatiskt till dig efter 120 dagar. Om din omega-3-nivå inte har ökat med minst 30 % mellan den första och den andra analysen ersätter vi dig för de kostnader du haft för dit abonnemang på PurOmega 95%-kapslar. (Exempel: Har du ett omega-3-index på 4,8 vid första analysen garanterar vi ett omega-3-index på minst 6,24 (+30 %) vid analys nummer två efter 120 dagar (inta minst en kapsel PurOmega 95% per dag under dessa 120 dagar).  Obs: Garantin gäller inte för de med redan rekommenderade omega-3 nivåer (över index 8).

För att få dina kostnader återbetalda måste du skicka ditt test-ID för dina två analysresultat till oss. (Ett test-ID medföljer varje Omega-3 Test-Kit.) Analyserna ska vara utförda med 120 dagars mellanrum.


När du beställer PurOmega 95% kommer du att få en länk till ett beställningsformulär där du kan aktivera effektgarantin. Detta är helt gratis. Beställningen måste göras inom 2 timmar efter att beställningen av PurOmega 95% gjorts.