Dina poäng:

0  mg/dag

-

500mg/dag

-

250 mg/dag
Rekommenderas av WHO
(Världshälsoorganisationen)

0  mg/dag

Vit fisk

0  mg/dag

Fet fisk

0  mg/dag

Tran

0  mg/dag

Omega-3 tilskott


Hur fungerar detta onlinetest?

För att resultatet av detta omega-3-test ska bli så exakt som möjligt har vi identifierat ett antal olika källor till EPA/DHA och räknat ut genomsnittsvärden som vi utgår från i detta test. Testet är endast avsett att användas som indikation på om du får i dig så mycket av omega-3-fettsyrorna EPA/DHA som WHO (Världshälsoorganisationen) rekommenderar.

Vit/mager fisk: 235 mg per portion
Fet fisk: 541 mg per portion
Tran: 1000 mg per dagsdos
Omega-3-tillskott: 530 mg per dagsdos


Omega-3 Hemtest:

Vill du veta din faktiska Omega-3-nivå? PurOmega erbjuder ett Omega-3 “Test Kit” där du enkelt tar ett blodprov hemma och skickar in det för analys. Den ger svar på ditt Omega-3-index och Omega-6/Omega-3-förhållande.
Läs mer om Omega-3 “Test Kit”

Testa PurOmega 95%, marknadens mest koncentrerade Omega-3

Effektgaranti

PurOmega 95% är speciellt utvecklat för att effektivt öka omega-3-nivån i kroppen. Om omega-3-nivån i din kropp inte ökar med minst 30 % på 120 dagar får du pengarna tillbaka.

Om du vill mäta effekten av PurOmega 95% skickar vi ett Omega-3 ”Test Kit” helt gratis. Det använder du hemma för att ta ett enkelt blodprov i fingret. Blodprovet skickas till ett externt analysinstitut, och efter 10–14 dagar får du ditt resultat. Ett nytt Omega-3 ”Test Kit” skickas automatiskt till dig efter 120 dagar. Om din omega-3-nivå inte har ökat med minst 30 % mellan den första och den andra analysen ersätter vi dig för de kostnader du haft för dit abonnemang på PurOmega 95%-kapslar. (Exempel: Har du ett omega-3-index på 4,8 vid första analysen garanterar vi ett omega-3-index på minst 6,24 (+30 %) vid analys nummer två efter 120 dagar (inta minst en kapsel PurOmega 95% per dag under dessa 120 dagar).  Obs: Garantin gäller inte för de med redan rekommenderade omega-3 nivåer (över index 8).

För att få dina kostnader återbetalda måste du skicka ditt test-ID för dina två analysresultat till oss. (Ett test-ID medföljer varje Omega-3 Test-Kit.) Analyserna ska vara utförda med 120 dagars mellanrum.


När du beställer PurOmega 95% kommer du att få en länk till ett beställningsformulär där du kan aktivera effektgarantin. Detta är helt gratis. Beställningen måste göras inom 2 timmar efter att beställningen av PurOmega 95% gjorts.