Omega-3 Test Kit

Omega-3 Test Kit innehåller det du behöver för att kunna ta ett enkelt blodprov hemma. Det skickas för extern analys hos vår samarbetspartner OmegaQuant Analytics. Analysresultatet ger svar på ditt omega-3-index och din omega-6/omega-3-balans. Här kan du beställa ett Omega-3 Test Kit.

Hur fungerar testet?

Hur fungerar testet?

När du har fått ditt Omega-3 Test Kit kan du enkelt ta ett blodprov hemma. Det skickas sedan med posten för analys. Efter 10–14 dagar är resultatet på ditt omega-3-index och din omega-6/omega-3-balans klart.

Omega-3-index

Omega-3-index

Omega-3-index är ett bra mått på om du får i dig tillräckligt med omega-3-fettsyror via maten. Ett omega-3-index under 4 % medför en högre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Omega-6/Omega-3-balans

Omega-6/Omega-3-balans

Förhållandet mellan omega-6- respektive omega-3-fettsyror i cellmembranet säger något om cellernas tillstånd och om de har förutsättning att fungera optimalt.

Dr. Christian A. Drevon (personliga råd)

Baserat på dina resultat (omega-3-index och omega-6/omega-3-balans) ger Christian A. Drevon dig vägledande råd gällande intag av omega-3-fettsyror. Drevon är läkare och professor i näringslära.

Beställ

Omega-3 Test Kit

Utrustning för blodprovstagning i hemmet. Mäter omega-3-index och omega-6/omega-3-balansen i blodet.

Beställ Omega-3 Test Kit

Effektgaranti

PurOmega 95% är speciellt utvecklat för att effektivt öka omega-3-nivån i kroppen. Om omega-3-nivån i din kropp inte ökar med minst 30 % på 120 dagar får du pengarna tillbaka.

Om du vill mäta effekten av PurOmega 95% skickar vi ett Omega-3 ”Test Kit” helt gratis. Det använder du hemma för att ta ett enkelt blodprov i fingret. Blodprovet skickas till ett externt analysinstitut, och efter 10–14 dagar får du ditt resultat. Ett nytt Omega-3 ”Test Kit” skickas automatiskt till dig efter 120 dagar. Om din omega-3-nivå inte har ökat med minst 30 % mellan den första och den andra analysen ersätter vi dig för de kostnader du haft för dit abonnemang på PurOmega 95%-kapslar. (Exempel: Har du ett omega-3-index på 4,8 vid första analysen garanterar vi ett omega-3-index på minst 6,24 (+30 %) vid analys nummer två efter 120 dagar (inta minst en kapsel PurOmega 95% per dag under dessa 120 dagar).  Obs: Garantin gäller inte för de med redan rekommenderade omega-3 nivåer (över index 8).

För att få dina kostnader återbetalda måste du skicka ditt test-ID för dina två analysresultat till oss. (Ett test-ID medföljer varje Omega-3 Test-Kit.) Analyserna ska vara utförda med 120 dagars mellanrum.


När du beställer PurOmega 95% kommer du att få en länk till ett beställningsformulär där du kan aktivera effektgarantin. Detta är helt gratis. Beställningen måste göras inom 2 timmar efter att beställningen av PurOmega 95% gjorts.