Omega-3 indeks

Hva er omega-3 indeks, og hvorfor kan dette tallet være viktig?

Optimal omega-3 indeks er 8%


De fleste mennesker i Norge har omega-3 indeks på mellom 4% og 8%. Personer med et svært lavt inntak av Omega-3 fettsyrene EPA og DHA vil ofte ha verdier under 4%. Ut fra flere store studier er det holdepunkter for at en omega-3 indeks over 8% gir betydelig lavere risiko for å få hjerte- og karsykdommer enn ved lave verdier av omega-3 indeks.

Hva er omega-3 indeks?


Omega-3 indeks er et mål på hvor stor andel de to viktigste marine fettsyrene EPA (eikosapentaensyre) og DHA (dokosaheksaensyre) utgjør i forhold til et utvalg av alle de vanligste fettsyrene i blodet. Når omega-3 indeks er 4% betyr det at summen av EPA og DHA i blodet utgjør 4% av alle fettsyrene i blodet. I praksis betyr en høy omega-3 indeks at det er mye EPA og DHA i blodet.

Slik måles omega-3 indeks


Det brukes avanserte instrumenter for å ekstrahere (gjøre fettsyrene tilgjengelige), derivatisere (klargjøre fettsyrene) og analysere typen fettsyrer i blodet. Den tekniske betegnelsen på analyseinstrumentet er gass-væske kromatografi. Store deler av prosessen utføres ved hjelp av roboter, og gir meget nøyaktige svar.

Hvorfor måle omega-3 indeks?


Det er vist i en rekke forskningsprosjekter at en høy omega-3 indeks i blodet er assosiert med god helse. Særlig har det vist seg at de marine fettsyrene er gunstige for hjerte- og karsystemet, men det er også en rekke andre positive helseeffekter av disse fettsyrene på hjernen og andre organer. Det vil i praksis si at omega-3 indeks er en av flere markører på «helse.»

Her kan du du få testet din Omega-3 indeks

Les også:

PurOmega 95%.

PurOmega 95% er fiskeoljekapsler tuftet på en norsk idé og tøffe mål om å skape den mest konsentrerte Omega-3.

Prøv PurOmega 95%